Vi på Stenstans HR hjälper er att bygga upp er HR verksamhet i Sundsvall. Vi kan bistå med anpassade paketlösningar eller som HR-partner på heltid, deltid eller för ett projekt.

Som HR stöd kan vi t ex bistå vid kompetensinvestering, utbildning, personalhandbok, utvecklingssamtal och mycket mera.

Kompetensinvestering

Rätt kompetensinvestering ökar produktiviteten. Den utbildning som ofta tillhandahålls av arbetsgivare har minskat och utvecklar inte den enskilda då den alltför ofta inriktar sig mot maskinell utrustning.

Utbildning

Syftet med utvecklingssamtal är att utveckla medarbetaren och företaget som helhet. Ett utvecklingssamtal är ett återkommande samtal med medarbetare och chef där ni diskuterar igenom medarbetarens och företagets situation. Det är företagets och medarbetarens behov som styr vilken typ av utveckling medarbetaren bör ha.

Personalhandbok

En guide för de anställda som innehåller information om företaget och dess villkor samt riktlinjer och förfaranden.

 

Läs mer om vårt HR stöd här