Humankapitalet blir en allt viktigare resurs för företagen och även en nyckel till framgång. Både medarbetaren och organisationen vinner på att ha struktur för ett välfungerande personalarbete. Vi fokuserar på att anställa rätt, behålla och utveckla medarbetarna för att stärka företagets konkurrenskraft och även för att öka affärsnyttan. Vi erbjuder er stöd och rådgivning av löpande personalarbete i olika paketlösningar.

Saknar ni egna HR-resurser och behöver stöd inom HR-området eller behöver ni en tillfällig lösning under en arbetstopp, sjukskrivning eller tjänstledighet? Behöver ni någon som bygger upp er HR verksamhet eller är det specialistkompetensen ni saknar? Vi kan bistå med anpassade paketlösningar eller en HR-partner på heltid, deltid eller för ett projekt.

Ett urval av delar som vi kan stötta er i:

 • Arbetsrättsliga frågor
 • Utförande av personalhandbok
 • Upprätta HR policys och riktlinjer
 • Kompetensinventering
 • Utbildning
 • Arbetsmiljöplan
 • Skyddsronder
 • Jämställdhetsfrågor
 • Rehabilitering
 • Utvecklingssamtal
 • Lönesamtal/lönerevision
 • Förhandlingar och kontakt med facket
 • Utformning av medarbetarenkäter och sammanställning
 • Utforma processer och rutiner.
 • Stöd i och driva utvecklingsprojekt.