Organisationsförändringar är oftast komplicerade och det är lätt att hamna i situationer som man inte vet hur man ska lösa för att lyckas nå målet. Här är det viktigt hur man leder och stödjer både chefer och medarbetare genom förändringsprocessen för att lyckas nå verksamhetens målsättning.

Med vår mångåriga erfarenhet ger vi er stöd och rådgivning inför och under en organisationsförändring.

Vi hjälper er med bland annat:

  • Planering inför och under förändringen
  • Förändringsstöd för chefer och medarbetare
  • Arbetsrättsliga processer och fackliga förhandlingar
  • Omställningsprocessen
  • Kommunikation
  • Motivation och engagemang