Att rekrytera rätt personal är viktigt för att organisationen ska ges möjlighet att lyckas med affären, mål och strategier. Genom att bland annat arbeta på plats hos er får vi en bättre insyn om arbetsplatsen och företagskulturen för att hitta den rätta medarbetaren. Har du inte den tid eller kunskap du behöver för att anställa personal?

Vi hjälper er med bland annat:

  • Kompetensinventering
  • Att ta fram kravprofiler och utforma annonstexter.
  • Att ta emot och hjälpa er att göra urval av inkomna ansökningar
  • Att intervjua kandidater samt ta referenser.
  • Vi upprättar anställningskontrakt och tar fram introduktionsplaner.
  • Följer upp medarbetaren vid introduktionen och skapar medarbetarenkäter.